+359 89 846 9567
Пон - Нед: 08:00 до 21:00

Настаняване

За настаняване, хосписът приема

  • Болни след инсулт
  • Болни с хронични заболявания, нуждаещи се от продължителни грижи
  • Болни с онкологични заболявания в напреднал стадии
  • Болни, нуждаещи се от грижи след ортопедично операции
  • Болни, нуждаещи се от продължително обгрижване.

Настаняването става по желание на пациента и близките. При постъпването се представя наличната медицинска документация на пациента и документ за самоличност. Носят се необходимите дрехи и лични принадлежности.